Specialklinikken Rebild Aps

City Centret 29, 9530 Støvring, Danmark

D. 1.05.2018

Specialklinikken Rebild er nu officiel Forskningsklinik

Det er med stolthed og glæde, at Specialklinikken Rebild d. 1.05.2018 officielt blev tituleret som FORSKNINGSKLINIK og dermed indgår i enheden for kiropraktisk praksis – forskning (KiP) som er tilknyttet forskningsenheden v/ Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) som har sæde i Syddansk Universitet i Odense.

Denne ære er givet for mit arbejde med nakke traumer, og jeg er medgået i forskning af netop dette vigtige felt, hvorunder Whiplash hører. Nakketraumer har altid været undervurderet i betydning for folks sundhed og velbefindende. Det er målet gennem vores avancerede DMX (fluoroskopi) undersøgelser først at bevise at hvirvel-og ledskader faktisk opstår som resultat af nakketraumer af forskellige typer og kalibre, for derefter at klassificere, kvantificere og bevise sammenhæng mellem de fysiske nakketraumaskader og de mange symptomer, som opstår i kølvandet af sådanne skader.

Under NIKKB’s styrelse, videnskabsfolk og viden base, vil vi sammen udføre dette betydningsfulde arbejde, som har det mål, at forstå, vise og beskrive de mekaniske forhold, der opstår i nakken under traumer. Udover den videnskabelige forståelse af disse fænomener, vil vores forskning kunne føre til præcise diagnoser og behandlinger af nakkens skader, som vil blive godtgjort under videnskabelige kriterier og normer.

De publikationer som bliver resultatet af vores arbejde, er jeg sikker på, vil give genklang hos hele verdens Whiplash skadede patienter, og jeg glæder mig til fortsat at kunne bidrage på positiv måde med både viden, erfaring og indlæring af andre til at udføre dette arbejde også i fremtiden.

Jeg takker alle, som har bidraget til at udbrede forståelsen for mit arbejde med nakkeskader, og som dermed på bedste måde, har hjulpet med til at give livet tilbage til de mange mennesker, som jeg har haft glæden at undersøge og behandle. Vi skal også alle være taknemmelige for det arbejde, som ledelsen for NIKKB har gjort, for at DMX nu vil kunne blive brugt i Danmark til diagnose af nakketraumer, og for deres lederskab indenfor biomekanisk forskning.

En ny og bedre tilværelse er derfor i vente for alle Whiplash og andre nakketraumatiserede mennesker i alle lande, da vores arbejde og resultater vil kunne læses i den medicinske verdenslitteratur. Det er meget tilfredsstillende og glædeligt for mig personligt, at kunne afslutte min karriere på denne værdige måde ved at sikre fremtidens korrekte diagnose- og behandlingsprocedurer af nakke skader, så alt det hårde arbejde, søvnløse nætter og myndighedsmodstand, jeg har måttet leve igennem, har været det hele værd.

Erling Pedersen-Bach D.C.

Chefkiropraktor for Forskningsklinikken

Under Specialklinikken Rebild Støvring