Specialklinikken Rebild Aps

City Centret 29, 9530 Støvring, Danmark

Til Whiplash familien

Der var kommet lidt forvirring i spørgsmålet om hvor DMX undersøgelser kunne foretages i Danmark, da det blev meldt ud, at den kiropraktiske klinik i Vejgaard foretog DMX optagelser af nakken. Det var ikke korrekt. Men sandt er det, at Vejgaard havde været involveret i et forskningsprojekt under ledelse af kiropraktor Rene Lindstrøm Phd. hvor man undersøgte bevægemønstrene af sunde nakker, som et led i et forskningsprojekt.

Alt skulle så være OK, men nogle udenforstående mennesker kunne ikke lade være med at forkert fortolke Charlottes gode hensigter, og samtidig holde det sammen med min sidste mail, om mit arbejde med et andet forskningsprojekt. Løse informationer fører ingen steder hen. Så lad mig her sætte tingene helt i klare rammer om hvad der er i gang og hvad jeg forventer fremtiden vil rumme for Whiplash og nakkeskadede her i Skandinavien.

  1. HW fra SIS har skrevet til mig, at hvis jeg indgik et samarbejde med NIKKB (Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik) om forskning og røntgen teknik, ville hun endelig give slip på sin aversion imod mit pionerarbejde med DMX. Jeg er derfor i drøftelse med at definere den kliniske forskning med NIKKB og tillige har jeg drøftelser med Rene Lindstrøm i Aalborg om yderligere forskning indenfor bevægeanatomi. Der er enighed med alle, om hvor vigtigt det er, for fysisk behandling, at objektive undersøgelser kommer til at herske frem for subjektive undersøgelser. For rygsøjlen er kun DMX relevant til dette arbejde.
  2. Forsker Rene Lindstrøm har lavet et solidt arbejde med DMX undersøgelser af sunde nakker, for at etablere en baseline for bevægelse. Rene Lindstrøm har jeg kendt i rigtigt mange år, og kender hans arbejde på universitetet. Han vil kunne bringe videnskabelige vinkler ind i analyserne, som vil blive værdifulde fremover. Sammen skal vi arbejde på computermodeller af nakkens bevægelser som i øvrigt allerede er under forskning, så man vil kunne etablere en standardiseret model for god og problematisk bevægelse. Her kommer det store kliniske studie til at betyde meget, da man vil kunne sammenligne sunde og raske nakker, og dermed vil computermodellen kunne blive et meget stærkt værktøj nu og i fremtiden.
  3. Som jeg har skrevet allerede går den ene del af projektet ud på, at foretage en massiv undersøgelseskampagne for at få tusinder af nakkeskadede undersøgt med DMX, der er i behandling med forskellige metoder både fra den gængse lægelige medicinering, kiropraktisk behandling, fysioterapeutisk behandling og alternative behandlinger, men som stadig har smerteproblemer, der både nedsætter deres arbejdsevne og ødelægger deres liv i øvrigt.
  4. Det samlede resultatet af de to tilgangsvinkler, vil kunne lede til en dybere forståelse af nakkeproblemer, og derigennem vil vi kunne udvikle af de bedste behandlingsprotokoller til alle typer nakkeskader der findes.

DMX har åbnet Pandoras boks for indsigt i nakkens bevægedetaljer, som er objektive observationer. Vi kan se hvad der sker under bevægelse, og vi kan sammenligne de subjektive undersøgelser af nakken som laves med generel palpering. Før DMX havde man kun subjektive undersøgelser, at rette sig efter. Det har ført til alt for mange misforståelser samt nyttesløse og forkerte behandlinger. Det er sådan at hvis ti behandlere subjektivt funktionsundersøgte samme nakke, vil der komme ti forskellige svar, på hvordan de mente nakkens hvirvler bevægede sig.

Med DMX har man for første gang OBJEKTIVT syn for hvordan nakkens hvirvler bevæger sig. Man ved helt præcist hvad der sker, og denne objektive undersøgelse kan sammenføres med subjektive palpationsundersøgelser, så man får fuldstændig klarhed over, hvordan man skal behandle en ikke fungerende nakke. 

Dette er i øvrigt evidensbaseret forskning og viden sammenføring hvis noget er. Objektive fund sammen med symptombilledet som ændres i takt med at man objektivt kan dokumentere forandringerne i bevægelsen. Det kan man ikke med statiske røntgenoptagelser eller med MRI eller CT. Præcis viden og sikkerhed i udførelse af behandlingen er den eneste fremtid, der er acceptabel.

DMX er redskabet som vil give kiropraktorer, læger og fysioterapeuter fuld klarhed over, hvad der er galt og således vil de kunne dirigere behandlingen på en helt ny og sikker måde. Gætterier skal være fortid. Det kræver viden og uddannelse i funktionsanatomi og fysiologi, som alle behandlere vil kunne glæde sig over at lære og dette til patienternes bedste. DMX er fremtidens undersøgelsesmetode for funktionsforstyrrelser i hvirvelsøjlen.

Jeg blev af en forsker kaldt for pioner på dette felt, og det tager jeg som en kompliment, vel vidende at det kommer med personlige omkostninger. Jeg er ikke den der startede videnskaben, men har blot introduceret den i denne del af verden. Pionerer er gennem tiderne blevet mistænkeliggjorte lige fra dem, der blev brændt på bålet som kættere for at sige, at jorden var rund, når alle jo kunne se, at den var flad som en pandekage til banale ting som behandling af syge baseret på subjektive undersøgelser krydret med HÅB om bedring. Hvor ville det være en lettelse om det ikke var sådan, og at viden var roret der satte kursen for fremtiden.