Specialklinikken Rebild Aps

City Centret 29, 9530 Støvring, Danmark

Svar fra Erling til sundhedsstyrrelsen

”Røntgen skal bruges med omtanke – og efter reglerne”

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/roentgen-skal-bruges-med-omtanke-og-efter-reglerne

Selvfølgelig skal det det. Der er vist ingen der har sagt eller ment andet.

Oprettet 19. oktober 2017

Når private eller offentlige behandlere vil bruge røntgen i deres behandling af patienter, skal røntgenudstyret anmeldes og godkendes før det må tages i brug.

Apparatet er typegodkendt, og bruges også på hospitalerne. Philips anmeldte apparatet og vores fysiker lavede alle tests som foreskrevet. Det eneste der manglede var et stempel fra Hanne Waltenberg, som blot er en form sag. Den holdt hun tilbage uden grund. Man kunne til at begynde med fristes til at tro, at de bare havde så travlt på kontoret, at de ikke fik den sendt. Philips har leveret mange apparater til det danske sundhedsvæsen, og at foretage ”modtagerkontrollen”, som det hedder, er standard procedure, som normalt ikke er et problem.

I disse dage er der en del debat om et behandlingssted i Rebild, hvor en kiropraktor ikke kan få godkendt sin brug af et særligt indkøbt røntgenapparat til behandling af patienter i sin klinik.

Der var ikke noget ”særligt” over mit indkøb af røntgenudstyret, som hun skriver. Jeg har pligt till som kiropraktor at drage omsorg for, at have røntgenundersøgelse til rådighed for mine patienters sikkerhed i forhold til behandling. Det er også reglerne. Jeg købte mig bare ind i det 21. århundrede ved at erhverve det bedste apparat, der fandtes, med den mest avancerede røntgenteknologi til at se hvirvler i bevægelse: nemlig -  Digital Motion X-Ray (DMX) som er fluoroskopi i form af et kostbart Veradius apparat fra Philips.

Sagen har vakt en del opsigt, blandt andet på baggrund af et opslag på Facebook fra ejeren af behandlingsstedet. Desværre er der en række fejl og misforståelser i opslaget, som vi gerne vil rette op på. 

Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen skal føre tilsyn med brug af blandt andet røntgenapparater i Danmark. Og når det gælder brugen af røntgen, og altså stråling, er det grundlæggende princip, at brugen skal være berettiget. Det er helt enkelt et spørgsmål om patientsikkerhed. Derfor er det et krav, før en undersøgelsesmetode tages i brug i almindelig praksis, at det skal være dokumenteret, at undersøgelsen er til gavn for patienten.

Patienter bliver røntgenfotograferet hele tiden på hospitaler, som intet fører til, fordi samspillet mellem symptom og undersøgelse ikke er i orden. Men hospitalerne tager filmene i god tro, i henhold til standard procedurer. Hyppigst for at se, om der kunne være brud eller anormaliteter, der skal behandles. Ingen kunne finde på at undersøge dynamiske skader.

Med min ekspertise indenfor fysisk behandling af Whiplash, er mit mål at finde svar på patienternes smerter og symptomer, så jeg vil være i stand til at give dem, den bedst mulige behandling. Derfor er det absolut nødvendigt for mig, at kunne arbejde med sikkerhed og præcision. Jeg må se de strukturer i funktion, jeg skal behandle. Det kan jeg kun ved at observere de dynamiske forhold med DMX. Min succes med forståelsen og behandlingen af Whiplash hænger 100% sammen med dette diagnostiske redskab.

At jeg er den eneste kiropraktor i landet, som har investeret en formue i det bedste apparat, var mit valg, som jeg har ret til at vælge. En diagnose af mine patienters fysiske tilstand, skal der ikke gættes om.  Jeg skal se hvordan de hvirvler bevæger sig, så jeg kan indrette min behandling på klare og synlige facts.

De fleste kiropraktorer bruger en statisk røntgenundersøgelse forud for en behandling. Vi skal ifølge reglerne enten selv skal have et røntgenapparat på klinikken, eller også skal man have en aftale med en klinik eller hospital som kan tage røntgenbillederne for kiropraktoren.

Det krav er desværre ikke opfyldt i denne sag.

Drager Hanne Waltenberg tvivl omkring mine behandlerfaglige kompetencer? Om min etik og ansvar overfor mine patienter?? Tror hun at der er behov for hendes opsyn af ansvarsbevidste klinikeres arbejde? Ingen af os ønsker at udsætte patienternes sundhed for fare. Vi gør kun det, der er forsvarligt.  Hun har draget denne konklusion uden overhovedet at kende mig eller noget som helst om mit virke – før patienter og pårørende gav hende tørt på, og fortalte hende om deres sygehistorier og hvad de har oplevet i det offentlige system vs. på Specialklinikken.

Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen har flere gange bedt om dokumentation for, at dynamiske røntgenundersøgelser er berettigede i behandling af whiplash-patienter i kiropraktisk praksis. Det har vi ikke kunnet få.

Det er totalt usandt og det bør have konsekvenser for en offentligt ansat embedsmand. De må ikke lyve. Sagen er at de har fået mere materiale, end de har gidet at se på, eller måske forstået vigtigheden af. De er jo ikke medicinsk uddannede. For Hanne Waltenberg var det vigtigt at ødelægge min klinik og Whiplash patienters mulighed for at blive undersøgt med DMX. Der er for meget, der tyder på en interessekonflikt. Det finder vi sikkert ud af hen ad vejen. For motiverne skal undersøges til bunds. Hvem står bag dette destruktive initiativ? Hvilke og hvis økonomiske interesser føler sig ramt, så de har brug for denne reaktion? Vi holder ikke op før vi finder svar på disse spørgsmål.

Vi har også rådført os med en række lægefaglige eksperter: SSTs sagkyndige i reumatologi, Dansk Ortopædisk selskab, Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab. Ingen af dem har ment, at der er dokumentation for, at metoden er berettiget.

Helt klart! For ingen af de adspurgte, har på noget tidspunkt i deres karriere haft noget som helst med DMX at gøre. Ingen har ekspertise til at analysere bevægefunktion i hvirvlerne på film. Så selvfølgelig vil de sige at der ikke er dokumentation, for de har jo ikke søgt efter sådanne, og har ikke læst det, vi har sendt. De har helt sikkert andre interesser at værne om, og det er ikke patienternes sikkerhed det drejer sig om. Ingen har på noget tidspunkt i deres karriere behøvet at undersøge en dysfunktionel nakke med andet end statisk røntgenoptagelser (stående eller liggende), MRI og CT og kun optaget i liggende stilling. Ingen har blot én gang set på et hvirvelsæt i bevægelse eller forstået hvad bevægelsen fortæller om patientens tilstand. De mangler desværre den ekspertise, og det er hvad jeg håber, jeg kan bidrage med, inden jeg skal herfra - at kunne videregive viden og erfaring til eftertiden.

Hvis ikke man er interesseret i at lære nyt, ja, så fortsætter trenden med ligegyldighed overfor alle de mennesker, der lider af konsekvenserne af Whiplash skader. OG samtidig det vil fortsætte i en endnu større skala med at røve skatteborgerne for deres penge til at supportere de ti- tusinder af patienter som har måttet give op, fordi de aldrig blev udredt og behandlet forsvarligt for deres nakkeskader.

Af debatten om denne sag kan man samtidig få det indtryk, at advarslen om, at ejeren kan blive politianmeldt nærmest er kommet som lyn fra en klar himmel.

Nej, egentlig ikke. Fra en uvidende og hjerteløs embedsmand, kan man forvente sig alt, der ikke er logisk for os almene mennesker.

Til det må vi sige, at vi igennem længere tid har ført en dialog med først ejeren og senere via hans advokat, hvor vi gentagne gange har bedt om at få tilsendt den dokumentation, som er nødvendig for at vi kan godkende brugen af røntgenapparatet.

Igen taler Waltenberg usandt som også er beskrevet ovenfor. Det bliver ikke rigtigt af at gentage. Sagen er ganske enkel. Philips har leveret et fuldt godkendt apparat, de har anmeldt det, og hvis det var på et hospital, ville en funktionær på papirerne blot stemple: GODKENDT. Det har Waltenberg valgt ikke at gøre, og i stedet stillet sig på bagbenene af mystiske grunde, vi stadig er ved at undersøge, og vil gøre alt for at finde svar på hvorfor.

Et apparat, som ejeren vel at mærke tager i brug tilbage i oktober 2016, men først anmelder i april 2017. Og på trods af, at vi i april forbyder ejeren at bruge sit apparat, før hans udstyr er godkendt, fortsætter han med at bruge det frem til dd.

Selvfølgelig skal man bruge et erhvervet lovformeligt apparat. Det er faktisk derfor man erhverver det. For at kunne praktisere på bedst mulige måde og i største sikkerhed overfor patienterne. Ingen kunne have forestillet sig at der var noget i spil i strålekontoret, som gjorde, at de ikke agtede at handle ifølge normal procedure. Under dække af ”patientsikkerhed” får Waltenberg og ligesindede sig til at ytre usandheder og ukvemsord om brugen af fluoroskopi i kiropraktisk praksis. Det er forkasteligt.

Vi vil gerne slå fast, at vi på intet tidspunkt fuldstændig har afvist klinikkens brug af røntgen. Men vi har bedt ejeren om at dokumentere, at brugen er berettiget. OG det har vi gjort! Og det kræver, at han kan fremlægge dokumentation for effekten af sin behandlingsmetode. OG der har vi gjort.  Og vi har i den sammenhæng foreslået ejeren, at hvis den dokumentation ikke findes, er der den mulighed, at han kan etablere et forsøg, for selv at fremskaffe den.

Til trods for al dokumentation som andre har udført og skrevet, har jeg kun som mål at etablere en gruppe af behandlere som forstår dynamisk undersøgelse og behandling som skal lave en standardiseret, objektiv, visuel undersøgelse af skadede nakker, Denne gruppe skal have lov til at arbejde frit med emnet for at tjene Whiplash patienternes interesser.  

I forsøgsperioden ville han selvfølgelig kunne bruge sit udstyr.

Det løfte tager jeg imod på vegne af ALLE piskesmæld patienter. Derfor inviterer jeg hermed regionerne til at spare milliarder på budgetterne og til at spare borgernes liv og førlighed ved at vi får et skriftligt tilsagn fra regionerne om, at de vil omfordele midler så ALLE kommende og eksisterende Whiplash tilfælde, kan få ret til at modtage en DMX funktionsundersøgelse- og analyse.

ALLE, som er kommet ud for en trafikulykke, eller har fået nakkeskader fra sport, hjemmeuheld, og fritidsulykker SKAL henvises til DMX undersøgelse som første skridt. Denne undersøgelse skal dækkes under den normale sygesikring, som også skal betale for behandlingerne, der efterfølgende måtte kræves. Disse behandlinger skal også sættes i system under denne kliniske masseundersøgelse.

Vi vil sammen kunne samle den største database omkring nakkelidelser i verden, og det er på tide en sådan massiv undersøgelse finder sted. Vi har en plan for hvordan hele undersøgelsen skal sættes sammen, og hvilke behandlere og forskere, vi kan se vil kunne give undersøgelsen den anseelse, den vil fortjene.

For første gang vil der kunne komme en database baseret på tusinder af menneskers tilstand, og ikke kun på nogle få, som er almen praksis.

Alle Whiplash patienter står bag denne vigtige undersøgelse. Der er regionsvalg i november, og det er tid at give jeres mening til kende overfor dem, som vil ind og styre midlerne til behandlervæsenet. I skal sikre at kun dem, der vil støtte op om jeres krav, bliver valgt ind. I har magten i jeres hænder, så I skal bruge den, for tiden er NU.

Dette initiativ vil spare skatteborgerne milliarder, da antallet af nakkeskader stiger hver dag. VI kan ikke tillade at der er mere end 100.000 Whiplash lidende patienter i Danmark, som ikke kan arbejde fordi de er blevet glemt og tilsidesat af hvad der kaldes ”sundhedssystemet”

VI MÅ ALLE TAGE FAT i PROJEKTET: Red Nakken NU. Jeres underskriftsindsamling har stor værdi overfor dem, som gerne vil vælges ind i regionrådene og bestemme hvordan pengene skal bruges. Whiplash patienter skal tilgodeses NU.

Vi har forståelse for, at det er en svær situation for ejeren at stå i. Vores primære opgave på strålingsområdet er imidlertid at sikre, at brugen af røntgen sker på sikker vis for både patienter og personale.

Jeg vil gerne stole på at også Hanne Waltenberg har patienters ve og vel i sinde. Det viser hun, ved at hun gør sin pligt og stempler vores papirer, og lader os få arbejdsro. Vi er fuldt ansvarlige og professionelle mennesker på Specialklinikken. Vi har KUN vores patienters bedste i vore hjerter. Det kan du sikkert læse af alle de mange breve, som du har modtaget. Vi er klar til at tage fat i de massive kliniske studie, som er skrevet ovenfor.

Erling Pedersen-Bach D.C.

Kiropraktor Specialklinikken Rebild.