Specialklinikken Rebild Aps

City Centret 29, 9530 Støvring, Danmark


Jeg skylder jer alle tak for jeres positive feedback over den uhæderlige behandling, vi alle har fået

Jeg er dybt rørt og meget taknemmelig for jeres enorme opbakning og støtte i denne sag, som i virkeligheden ikke handler så meget om mig, som det handler om JERES RET til at blive diagnosticeret og behandlet for Whiplash nakkeskader, og ikke ført bag lyset af usand mental forstyrrelses diagnose som nu kaldes ”Funktionel lidelse”. Så meget er blevet sagt og usandheder er kommet frem fra en kant, hvor man skulle have forventet ærlighed.

Her er facts til jeres orientering, så I ved hvordan I kan tale med autoritet og viden om sagen:

 1. Alle hospitaler i landet benytter sig af fluoroskopi for at SE bevægelse i legemet. Man bruger det giver klarsyn, fordi det giver minimal bestråling af patienterne og man får mest muligt udbytte af undersøgelsen. Det har været brugt i mange år, og teknologiske fremskridt indenfor digital teknologi, har til stedse kunnet nedbringe bestrålingsniveauet til meget lave doser, og billederne er blevet skarpe og fantastisk tydelige. Alle er enige om det er en fantastisk teknologi som hører hjemme indenfor diagnose og behandling af syge mennesker. Vores apparat er af de bedste på markedet.
 2. På hospitalerne bruger kirurger indenfor ortopædi, kardiologi og urologi fluoroskopi for at kunne SE hvad de der sker i legemet, de er i gang med at behandle, for at kunne føre deres udstyr på rette vej gennem kroppen.
 3. Kiropraktorer primært i USA bruger fluoroskopi for at SE hvordan hvirvler og led bevæger sig, og specielt hvilke, der ikke gør eller som bevæger sig forkert, for at sikre de kan behandle disse hvirvler og led KORREKT og ikke gætte sig til hvordan det skal behandles for at genetablere bevægelighed.
 4. I USA bruges DMX som bevisgrundlag i retssager mellem skadede patienter og forsikringsselskaber. Uden DMX kunne patienterne ikke få tildelt den erstatning, de fortjente.
 5. Jeg er den eneste kiropraktor i Europa, som vidt vides der har DMX udstyr af nyeste dato. Uden det kan jeg ikke med sikkerhed VIDE hvordan jeg skal behandle en nakke.
 6. Mit apparatur blev leveret af Philips og er det bedste de laver. Philips foretog den lovformelige modtagekontrol og min fysiker har verificeret alle parametre for apparatets perfekte stand. På grund af usande påstande fra myndighedernes side, har jeg igen hentet alle beviser for apparatets kvalitet og patientsikkerhed.
 7. En radiolog fra et hospital i Jylland, har under debatten på de sociale medier givet udtryk for at apparatet var farligt, og kunne give cancer. Da alle hospitaler har samme type apparat kan man dårligt forestille sig, at hospitalerne har anskaffet sig så ”farligt” udstyr. Det er naturligvis vås, og I skal ikke lægge mere i det end det. Der er mig bekendt ikke nogen patient, som de sidste 50 år, har fået stråleskader af røntgenundersøgelse, selvom de tidligere apparater brugte meget større dosis røntgenbestråling for at få gode billeder, end vores digitale apparater gør i dag. Det er uhørligt at en radiolog, som skulle være læge, har tilladt sig at være så usaglig.

Hovedtemaet i hele denne polemik er, at kunne SE bevægelse af nakkens hvirvler, så man som behandler VED, hvordan man skal justere den RIGTIGE hvirvel. Ikke noget gættearbejde mere! Udelukkende sikkerhed i udførelsen af behandlingen, for at genskabe bevægelse. Dermed kan man opnå det bedste resultat til sikkerhed for patienterne. Der er slet ikke nogen tvivl om at DMX fluoroskopi, er den eneste måde hvorpå man kan SE skelettet i bevægelse. At undlade denne sikre undersøgelsesmetode, vil være grov misligholdelse af vores arbejde.

Hanne Waltenberg mener åbenbart, at der skal forskes i at kunne SE, for at kunne observere anatomiske strukturer, som enhver lægefaglig uddannet har lært sig under sin skolegang. Vi har set på skeletter og andre strukturer på statiske røntgenbilleder i hundrede år. Det er vi som kiropraktorer uddannet til, med henblik på at kunne behandle vores patienter fra en objektivt vinkel, og det har altid været en naturlig del af vores hverdag i klinikken. At der i dag findes en mere avancerede måde at udføre vores analysearbejde på, kan vel ikke komme bag på nogen, givet den teknologisk eksplosive tidsalder vi lever i. Jeg har altid fulgt med i alt nyt, der kan forbedre mine patienters chance, for at komme sig over deres smertefulde kropstilstande forårsaget af uheld, slag, fald o.lign. Ingen af sådanne tilstande er kommet som en passiv eller statisk hændelse. Det er altid dynamiske hændelser, der fører til livet i smerter efter ulykker. Derfor er det eneste rigtige: at undersøge de dynamiske forhold og behandle dem dynamisk. Ingen pille kan korrigere en hvirvels position. Kun et par gode hænder!

Til alle patienter som forstår, og som har personlig erfaring og derfor er vidende, og til dem, som er frustrerede og forvirrede over, hvordan det danske bureaukratisk styrede sundhedsvæsen, har udviklet sig så borgerfjendsk, vil jeg sige: Det er kørt af sporet på grund af menneskeskabte regler og forordninger, som ikke har rod i sund fornuft, og jeg har set en så absolut menneskelig reaktion og støtte for min kamp for retfærdighed og for jeres ret til at kunne blive udredt vedr. jeres skader. Jeg vil her gerne fortælle jer om det, der er foregået i ugens løb:

Som I har set, har bureaukrater fra strålekontoret under sundheds- og ældreministeriet, truet med at politianmelde mig, for at udføre mit lovlige virke, og for at bruge mit lovlige fluoroskopiske røntgenapparat til at diagnosticere bl.a. nakkens hvirvlers bevægelser. Anmeldelsen er ikke sket pr. d.d.

Formålet med at bruge DMX, er at have den bedste visuelle forståelse i form af klare billeder af hvirvlerne, så jeg kan udføre præcise behandlinger. Kiropraktisk behandling er baseret på den ældste viden i verden: nemlig bevægelse.

Angiveligt mener bureaukraterne, at der ikke er evidens – eller på godt dansk: bevis for at bevægelse er centralt at se på, når man får sin nakke ”sparket” helt ud af lave. De mener dermed, at bevægelse ikke skal tilgodeses, i diagnose for Whiplash. De ser det som værende suspekt, at det kiropraktiske virke netop er fokuseret på manglende bevægelse af ryggen, nakken og alle andre led. Vi er specielt fokuseret på ryggens hvirvler og led, som IKKE bevæger sig korrekt, for der er fysiurgisk evidens for, at led netop skal kunne bevæge sig frit, for at sikre menneskets sundhed. Der er ikke noget nyt i det.

Alle, der er blevet undersøgt i min klinik for nakkeskader efter ulykker, sportsuheld, fritidsuheld, hjemmeulykker osv, er efter undersøgelsen blevet medvidende om, hvordan deres nakker hvirvler bevæger sig, og har forstået hvilke hvirvler, der IKKE bevæger sig. Ingen har været i tvivl om hvad, I så på den fluoroskopiske film af jer, og I har set hvordan fastlåste hvirvler var sammenfaldende med de smerter I havde, som I nu kunne SE på filmen af jeres nakker. At tænke sig – man har set sig selv inden i, og for første gang kunne få video bevis for præcis, hvad der er sket med, i og omkring de smertefulde steder. Ingen har været i tvivl. Alle har forstået – og ofte er I brudt sammen i gråd, efter I endelig fik bevis for, at I havde fysiske skader og slet ikke var tossede i hovederne, som I var blevet fortalt af læger, psykologer og andre velmenende meningsdannere, som var affilieret med smerteklinikker.

I blev UDEN evidensbaseret viden, diagnosticeret som psykisk afvigende baseret på de subjektive smertesymptomer, I havde i nakken, på hovedpine, migræne, svimmelhed, tinnitus, hjernetåge og mange andre associerede Whiplash symptomer, som var kommet fra jeres Whiplash ulykker. I blev gennemprøvet med alskens mediciner, for at ”bedøve” hele kroppen, til et punkt, hvor I var så medicinpåvirket, at I ikke kunne arbejde eller fungere mere. Ingen var interesserede i de fysiske skader, I havde fået i nakken. Ingen havde ekspertise til at behandle jer fysisk.

Når I derimod kom her til klinikken, hvor I blev taget alvorligt, og hvor I blev undersøgt for nakkefunktion med DMX fluoroskopi, og I fik klarhed over hvad, der var sket funktionsmæssigt med jeres nakker. Jeg har set jer blive fra rørt og dybt frustrerede over, at I ikke er blevet undersøgt sådan før, til at I er blevet godt gale over dette store svigt fra vores enormt dyre sundhedssystem.

I har med rette spurgt om, hvorfor man ikke har sådanne apparater på hospitalerne, som mit. Sandheden er, at de findes på alle hospitaler. Man bruger dem blot til andre ting. Man er på skadestuen ikke interesseret i at SE på funktionsskader af en skadet nakke, udover måske at se, om noget er brækket. Man har ikke personale, der er uddannet i at analysere bevægelse, og derfor er der for dem ingen grund til at undersøge det nærmere. Det burde være let for en radiolog at lære sig analyseteknikken. Der er jo ikke noget underligt eller nyt i bevægelse. Det har været kendt i hele menneskets historie. Hvis der var nogle, der gad forstå, hvad de så på en DMX film, havde patienten i det mindste bevis for, at noget skulle behandles. Hvis der var nogen på skadestuen som kunne teknikken at justere nakkens led, så kunne I have undgået det smertehelvede I kom til at møde.

Ryggens ledbevægelse er det felt, som kiropraktorer i hele verden har arbejdet med at forbedre siden 1898. I begyndelsen af dette årtusinde, kunne man ikke tage særligt gode statiske røntgenbilleder, men man brugte dem, for det var vigtigt at SE under huden hvad og hvor, man skulle behandle. Analysemetoder blev udviklet af de bedste kiropraktorer, som blev grundlaget for den behandling, man har givet op gennem tiderne til i dag. Statiske røntgenoptagelser blev accepteret praksis og påkrævet af kiropraktorerne i alle lande at bruge - også i Danmark som grundlag for behandlingen.

Til generel medicinsk brug for at SE på skeletale strukturer, har man siden brugt statiske billeder – som før stumfilmens indtog. Bevægelse var ikke en del af en undersøgelse, udover at en læge kunne finde på at løfte en arm eller ben eller i eksotiske tilfælde endog at bevæge nakken fra side til side eller i rotation med sine hænder. Således kunne lægen lave en subjektiv vurdering af patienten: det gjorde ondt et sted i nakken ved bevægelsen lægen foretog, eller det ikke gjorde.

Så kom fluoroskopiens forunderlige verden. Det var som da filmindustrien gik fra stil billeder til bevægelighed på lærredet. Ingen kunne være i tvivl om, hvad man så. Ingen havde brug for evidensbaseret videnskab til at konkretisere det faktum, at man kunne se mennesker og objekter bevæge sig på et lærred foran sig.

Ordet er igen bevægelse eller mangel på samme. Men gennem en subjektiv vurdering hvor lægens hænders færdigheder er afgørende for hvad han oplever. Hverken lægen, kiropraktoren eller fyssen, kan SE hvad de rører ved eller hvad de prøver at bevæge uden DMX film.

I bliver oftest hurtigt sendt til en fysioterapeut for at få øvelser for den skadede nakke. Også de har kun subjektive vurderinger gennem palpation at støtte sig til. De må så selv finde på et eller andet – en eller anden øvelse, der ikke gør for ondt i en fixeret nakke, og håbe på øvelserne ikke forværrer tilfældet. HÅBE står der, for med subjektive vurderinger kan kun HÅB være grundlaget for hjælp. Først skal en fixeret nakke gøres mobil, SÅ kan man begynde at træne den igen. IKKE FØR.

Til slut er det alligevel patients krop, som skal hele sig selv, så subjektivitet i undersøgelse og analyse, går vel an – mener man. Ikke særlig evidensbaseret viden - er det?

Kiropraktorerne baserer i reglen deres vurderinger af ryg og nakke op ad STATISKE billeder, CT og MRI scanninger som baggrund for deres DYNAMISKE behandlinger. Det er ikke godt nok for mig! Mit virke er fokuseret på præcis viden om leddenes funktion og deres bevægemønstre. Når jeg kender disse OBJEKTIVE facts ved at SE bevægelsen, kan jeg udføre mine kiropraktiske DYNAMISKE behandlinger med sikkerhed og nøjagtighed. Derfor kan jeg opnå den bedste sikkerhed i behandlingen, for jeg vil ikke GÆTTE mig til hvordan, jeg skal udføre mit arbejde ved subjektive vurderinger baseret udelukkende på hvad, jeg kunne MÆRKE udenpå huden eller set på et statisk billede. Ny teknologi i vores tid har gjort det muligt at ”kikke indenfor”, for at forstå strukturerne og deres bevægefunktion.

Uden billeder i bevægelse foran mig, kan jeg ikke være sikker i hvordan jeg skal udføre den præcise kiropraktiske behandling af præcist den rigtige hvirvel, som jeg er kendt for at kunne. Jeg ved med sikkerhed også, at hverken læger eller fysser kan være sikre på deres subjektive konklusioner af leddenes bevægelser, uden at se indenfor bag huden.

Derfor er der enormt meget spild i forhold til behandling af Whiplash problemer i det danske behandlingssystem. Enorme ressourcer tabes på gulvet, fordi en ikke medicinsk uddannet bureaukrat i strålemyndighedskontoret, vælger en subjektiv tilgang til bevægeproblemer, hvor man er imod at VIDE ved at bruge øjnene til at SE problemerne, før der behandles. Desuden er det nye begreb: Funktionel Lidelse blevet et utåleligt begreb for alle som godt ved, at de har skader i nakken, men skal overtales til at TRO at de ikke har hjernen med dem. Tro hører ikke hjemme i medicinsk behandling i Danmark. At bruge sine øjne og SE essentielle strukturer funktion kan ikke længere overses.

Hvis der blev postet ligeså mange penge i forskning på dette område som der er på det fiktive Funktionelle psyko-Lidelses koncept, ville vi hurtigt kunne føre bevis for validiteten af vores arbejde med de rigtige dynamiske FUNKTIONS lidelser. Samfundet, sundheds-og sygdomssystemet, sundhedsforsikringerne og Whiplash patienterne – både nuværende og kommende – for der komme 6000 til hvert år, ville i givet fald være godt tjent med et lignende bidrag.

Det er totalt uansvarligt IKKE at foretage objektive dynamiske undersøgelser før man behandler en nakke. Kun med flouroskopisk DMX kan det lade sig gøre at SE, de strukturer, man skal behandle.

 • Hvor svært er det at forstå, at der skal kliniske undersøgelser til at skabe viden om den forskning, man vil udføre?
 • Hvor mange skal fortsat lide fordi de ikke kan blive objektivt undersøgt for sin dynamik i ryg og nakke?
 • Hvor mange skal fortsat lide fordi man ikke har uddannet professionelle til at korrigere dynamiske fejl i ryg og nakke?
 • Hvor mange familier skal ødelægges fordi en i familien er Whiplash skadet?
 • Hvor mange milliarder skal skattebetalerne blive ved med at komme op med af lommen for at betale for nyttesløse undersøgelser og behandlinger
 • Samfundseffekten af Whiplash lidende mennesker vil pr 2020 være på over 200 milliarder kr. Hvem skal nu betale?
 • Hvor længe og hvor mange skal lide under, at blive gjort smertemedicin afhængig under det nye fænomen og trend kaldet: ” funktionelle lidelser” som behandling for fysisk-dynamiske ryg og nakkeskade?

Erling Pedersen-Bach


Underskriftindsamlinger

Støtte til at DMX skal forblive hos Specialklinikken Rebild:

https://www.skrivunder.net/stotte_til_scanninger_i_bevagelse

Støtte til DMX røntgen i bevægelse

Sundhedsstyrelsen ønsker at lukke den eneste DMX klinik i Danmark, som bruges til diagnosticering af piskesmæld og andre smertetilstande.

DMX laver røntgen optagelser i bevægelse. En dynamisk optagelse giver meget bedre mulighed for at se hvad der sker i vores nakke, når vi bevæger den, og på den måde også bedre mulighed for at forstå vores skader i kroppen.

Dermed forsøger sundhedsstyrelsen at frarøve patienter muligheden for at blive udredt og at blive behandlet med den nøjagtighed de hidtil har gjort. Hvis Specialklinikken Rebild ikke kan få lov at benytte sig af DMX, kan de ikke behandle de præcise skader som DMX’en viser. Det vil altså medføre at klinikken må lukke og flytte til udlandet.

I USA benytter man sig allerede af den form for udstyr, og kan behandle derefter. Den dokumentation hjælper også patienter til at få erstatning fra forsikringsselskaber. I Danmark kæmper patienter lange kampe mod forsikringsselskaber og staten, og patienter ender med at blive en stor udgift for samfundet, da de ikke er i stand til at varetage deres job.

I dag ønsker man, at gøre disse sygdomme, der ikke kan ses på almindelige røntgenbilleder og MR til en psykisk sygdom. 
Støt op om Specialklinikken Rebild og skriv under på at vi ikke bare skal bevare DMX hos Specialklinikken Rebild, men også at få dem udbredt til det offentlige sundhedssystem. 

Mvh Christina Klaustrup
Piskesmæld ramt og i behandling på baggrund af diagnosticering på Specialklinikken Rebild.


Støtte til patientsikkerhed: 

https://www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed