Specialklinikken Rebild Aps

City Centret 29, 9530 Støvring, Danmark

Nytårsønsker fra SpecialklinikkenNytårsønsker for 2017 fra Specialklinikken

2016 har været et helt forrygende år hos Specialklinikken i Støvring, og jeg vil her takke alle som har beriget vores liv ved at dele jeres problemer, smerte og glæde med os. Klinikken har vokset sig så stor på bare et år, at vi med den nuværende bemanding, ikke kan overkomme mere end vi gør. Der er simpelthen ikke nok timer i døgnet til at nå mere, men vi gør altid vores allerbedste og forsøger at få alle, der har brug for hjælp, til at få en tid hurtigst muligt.

Hvad kan vi så forvente i fremtiden? Mange patienter har udtrykt deres håb og ønske om, at jeg nu også vil få tid til at give min viden og kunnen videre til næste generation, ligesom jeg modtog en uvurderlig viden og kunnen fra Dr. C.S. Gonstead. Han blev min ven og mentor, og havde udviklet den mest logiske og præcise form for kiropraktisk analyse og behandling, der findes, og som til sin død i 1978 forblev verdens bedste kiropraktor. Det er vigtigt, at netop den bedste viden og de absolut bedste teknikker indenfor dette ”håndværk”, kan videregives til nye generationer. Jeg har allerede gennem mange år undervist i disse Gonstead-kiropraktiske analyser og teknikker i mange lande, og set hvad man kan derude. Det er derfor vores ønske at øge klinikkens stab med kiropraktiske kandidater, som vil gennemgå en efteruddannelse i denne specielle analyse og behandlingsform. Således håber jeg fortsat at kunne bidrage til de næste generationer af nye store behandlere.

Da jeg åbnede Specialklinikken, havde jeg regnet med at skulle have en stille og rolig klinik, hvor jeg ville koncentrere mig om at behandle alle de mange ældre, som er i Rebild området. Det gik fint, roligt og godt de første måneder, hvor jeg fandt nye måder at behandle de mange dårlige rygge også med chokbølger (ESWT) som de ældre kom med, og som ikke kunne behandles ad kiropraktisk vej alene. At have sammenført chokbølgebehandling (ESWT) med kiropraktik har vist sig at være fantastisk effektivt.

Vi behandlede også mange såkaldte ”ikke helende” sår med stor succes. Her viste det sig nødvendigt at gøre endnu mere for de parallelle problemer som er lymfødem, og lymfødem behandling blev en væsentlig del af hvad vi har lavet i 2016. Chokbølgebehandling (ESWT) har vist sig at være fantastisk effektivt også for disse vanskelige tilfælde som lymfødem behandling er. For at gøre det bedst muligt for patienterne, investerede vi i og tilføjede endnu en lovende komplementærterapi i form som er kompressions behandling til svulmede arme og ben hvilken hjælper virkeligt godt på passagen af ophobet ekstracellulær væske.

Men midt på året kom fortiden tilbage til mig. Jeg har altid været god til og haft succes med at behandle Whiplash skadede nakker gennem mine 43 år som kiropraktor. Whiplash patienter henvendte sig for at få hjælp for de havde af andre hørt om mit arbejde gennem årene indenfor dette felt. Hurtigt gik det op for mig, at man i Skandinavien – ja faktisk i det meste af den vestlige verden – ikke findes et godt og sikkert diagnostisk- og behandlingstilbud. På en eller anden måde havde selv Gonstead baserede kiropraktorer ikke holdt arven ved lige og Whiplash syndromet har nået epidemiske proportioner. Det var bekymrende, at det stod så dårlige til mht. til diagnose og behandling af Whiplash indenfor min profession. Ingen synes at have fat i roden til problemet. Den eneste valide måde man kan diagnosticere en dynamisk skade, er ved at se de skadede strukturer dynamisk, hvilket betyder i fuld bevægelse på en Fluoroskopisk røntgenfilm.

Noget måtte gøres. Der måtte investeres i nyt røntgenudstyr, der kunne give netop dette. Nu kan jeg med præcision se nakkens hvirvler under bevægelse og finde de hvirvler, der ved Whiplash ulykken satte sig uhjælpeligt fast, og som er de primære årsager til alle de smerter og bivirkninger, som patienterne har.

Jeg kunne ikke tillade mig blot at hygge mig i min ”ældre-praksis”. Jeg måtte smøge ærmerne op og tage fat på opgaven; at få Whiplash diagnose og behandling i lyset igen. Tusinder af mennesker får årligt Whiplash skader og ikke kun i Danmark alene hvor der er over 40,000, der allerede lever med eftervirkningerne af Whiplash og som hverken har været ordentligt diagnosticeret eller behandlet. For størstedelens vedkommende er de kørt ud på et sidespor udenfor samfundet. Det liv de havde før ulykken er kun blevet til på grund af en manglende forståelse af grundprincipperne for Whiplash syndromet blandt de skattebetalte behandlere. Jeg begyndte at høre om den nye fortolkning af de dynamiske skeletale skader, som nu skulle være psykiske skader og slet ikke skader, der opstod da personen uden at se det komme, blev hamret ned bagfra med 60km/t eller mere. Whiplash skadede fortæller hvordan de er blevet kostet rundt i det offentlige og selv det alternative behandlersystem, for til sidst at ende hos en psykiater hvis opgave er at overbevise dem om, at de er psykisk lidende og slet ikke fysisk lidende. De offentlige arbejdsformidlere kimer så ind for at få patienten i arbejde på helt andre vilkår, end dem de havde for ulykken

For at kunne gøre en forskel og hjælpe til, måtte jeg sætte alle sejl ind, så jeg kunne etablere en baseline for diagnosen, og naturligvis for behandlingsprotokollen, vel vidende at jeg ville løbe panden imod en mur af offentligt ansatte, som åbenbart har en helt anden agenda.   

De følgende måneder tog vi således rigtigt mange Whiplash patienter ind til diagnose og behandling på klinikken og resultaterne har bestemt ikke været skuffende. Mange er allerede færdigbehandlet og vendt tilbage til det liv de havde før ulykken, mens andre er på forskellige stadier af et behandlingsforløb. Igen andre står på venteliste for at komme til hurtigst muligt i 2017. Jeg har lovet, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for alle Whiplash patienter som ønsker at konsultere Specialklinikken.

Det er en sand fornøjelse at kunne finde årsagen og straks begynde at behandle patientens skader med præcises kiropraktiske justeringer lige foran røntgenfilmen af nakken i bevægelse, mens patienten selv ser på. Til behandling af de skadede ligamente, sener og muskler bruger jeg desuden Chokbølgebehandling (ESWT). At få folk tilbage til det liv de havde før ulykken er fantastisk, skønt nogle tilfælde er meget udfordrende, at få lavet i stand igen. Det vigtigste for enhver ny skade er, at få skaderne på ryggens og nakkens hvirvler udbedret hurtigst muligt efter ulykken. Jo længere tid der går, des sværere er det altid at få dem udbedret.

Ønsket for 2017 er at kunne komme endnu længere ind i også de vanskelige tilfælde, og her har jeg brug for at anvende de af kroppens egne forsvars elementer som findes i blodets plasma i form af PRP (Platelet Rich Plasma). Disse vækstfaktorer kan bruges meget effektivt sammen med chokbølgebehandling i behandling af mange forskellige syndromer fra diabetessår, degeneret ledbrusk, ledskader, ødelagte ligamenter (som bl.a. ses i Whiplash nakkeskader), og også til neurologiske tilfælde. Jeg har uddannet mig i denne videnskab, og har alt klart til at kunne udføre arbejdet – blot giver min kiropraktor titel mig ikke tilladelse til at udføre disse behandlinger i Danmark. Det skal der en lægetitel til. Derfor er jeg på jagt efter en dygtig og fremadtænkende læge, som kunne stå for denne del af behandlingen. Desuden vil jeg gerne ansætte en erfaren sygeplejerske med specialer indenfor dette område til at assistere lægen i arbejdet. Det er min forventning og håb at det vil lykkes i første halvår af 2017.

Endnu et ønske for 2017 er kæmpe stort. Det omhandler at få begyndt arbejdet på planlægningen og bygningen af et mindre privathospital med speciale i at kunne modtage og behandle akutte tilskadekomne med fokus på nakkeskader. En slags skadestue for nakkeofre fra trafikken og andre ulykker. I regi af et privathospital vil vi kunne indlægge de tilskadekomne nogle dage mens behandlingen foregår. Det vil spare ofrene enorme problemer og spare skatteborgerne milliarder. Det vil kræve et stærkt team af dedikerede læger, sygeplejersker, chokbølge- og kiropraktorspecialister, samt en stab af godhjertede sygehjælpere og andre medarbejdere til en planlagt ny form for reception og service diagnose og behandling.

Jeg har talt med investorer, som er interesseret i at deltage som finansielle partnere, og det er hensigten at fortsætte arbejdet for om muligt at få sat gang i planerne og konkretiseret de nødvendige økonomiske forhold og muligheder. Hvis der er nogle af læserne eller bekendte, som gerne vil vide mere om mulighederne for at deltage som finansiel partner i dette vigtige projekt, så hører vi gerne fra jer.

Som I kan se, er der i gang på Specialklinikken og meget på tegnebrættet. Det bliver sikkert et spændende 2017 og jeg glæder mig til at få det nye år startet.

Godt Nytår

Erling Pedersen-Bach og personalet