Specialklinikken Rebild Aps

City Centret 29, 9530 Støvring, Danmark

Whiplashbehandling på Specialklinikken


Whiplashbehandling på Specialklinikken

Det er med enorm forundring og uro, at jeg har fulgt hvad alle de patienter, der har opsøgt mig for at få hjælp med deres Whiplash skader og alt hvad de har gennemgået, før de desperate har søgt deres sidste mulighed her på Specialklinikken. Forundring fordi jeg ikke kan forstå, at der er så lidt ekspertise til at udrede og behandle nakkeskader i Danmark. Uro fordi det burde være meget enkelt for en professionel behandler, at forstå sammenhængen mellem dynamik og skader af skelettet. Det er desværre blevet klart for mig, at man slet ikke har fokuseret på denne vigtige sammenhæng indenfor det etablerede sundhedsvæsen, men at man i stedet har opgivet under en ny opfundet men håbløs præmis: at det slet ikke er skaden man fik under en påkørsel, fald eller slag der er relevant for smerternes opståen, men at det er patientens psyke, der er noget galt med! Det mest ekstreme, jeg har oplevet i den henseende er, var fra en norsk patients, hvis psykiater helt seriøst fortalte hende, at det var hendes moders dårlige psyke, der var årsag til patientens nakke smerter, og slet ikke de smerter der kom i forbindelse med den skade, der skete da hun blev påkørt med 80 km/t bagfra. Utroligt! Hvor kommer noget så urimeligt skørt fra? Kan man med god fornuft spørge, men også om lignende kan ske i Danmark.

For at forstå hvad der sker med den fysiske struktur under et Whiplash er nedenstående billeder gode til at forstå dynamikken som spiller en alt afgørende rolle når nakke skades under aggressiv fleksion/ekstensions belastning.


På fig. 1 ser man en animation af hvad der sker under en dynamisk skade af nakken under en påkørsel direkte bagfra eller hvad der endnu værre at den sker på skrå eller fra siden. Smerter forplanter sig ikke kun i der røde skraverede felt, men man kan også få smerter i andre dele af det neuro-muskel-skeletale system i legement. Vigtigt er det at vide at man også får en hjernerystelse af større eller mindre grad – men uanset hvor massiv denne er, er det altid signifikant.

Det er her vigtigt at tilføje den menu af symptomer som enhver Whiplash patient kan nikke genkendende til. De er:

 • Balanceproblemer
 • Uskarpt syn
 • Hoved og nakkesmerter
 • Svært at synke
 • Svimmelhed
 • Susen i ørerne
 • Migræne
 • Nakkesmerter uden bevægelse
 • Alvorlig træthed
 • Smerter i baghovedet
 • Symptomerne forværres med hoved rotation
 • Tinnitus
 • Vertigo

Hertil kan komme alle de symptomer som en medfølgende hjernerystelse kan give, og her kan man se denne video for at få en forståelse af hvad der sker under den kæmpe fysiske belastning et slag til hovedet kan give: https://www.youtube.com/watch?v=6wCgmaG3Zgw

Symptomerne for hjernerystelse inkluderer:

 • Hovedpine og tryk i hovedet
 • Midlertidig bevidstløshed
 • Forvirring og følelsen af at opholde sig i en tåge
 • Følelsesløshed i lemmer
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Uklar tale
 • Sen respons til spørgsmål
 • Træthed

Nogle symptomer er øjeblikkelige hvor andre kan komme timer eller dage senere, så som:

 • Manglende koncentration
 • Hukommelsesbesvær
 • Irritabilitet og andre person - ændringer
 • Overfølsomhed til lys og støj
 • Sovebesvær
 • Psykologisk ubalance og depression
 • Sensoriske problemer som smags- og lugtesans

Dette er realiteterne i alle dens forfærdende mørke afskygninger, som møder en person der kommer ud for en hyper-fleksions-ekstensions skade i form af et alvorligt fysisk traume som en påkørsel eller et alvorligt fald er!

At der er kræfter indenfor den medicinske verden, som burde vide bedre, der har overført fortolkningen af et Whiplash traume med efterfølgende legemlige skader til at skulle være indbildning fra ofrets side, er ufatteligt. Der er noget rivende galt. Toget er kørt af sporet! Sådanne forklaringer på en fysisk skade som pludselig bliver lavet om til en psykisk skade, ligger meget langt fra de realiteter, som patienterne oplever, og som vi hver gang kan se på vore dynamiske røntgenoptagelser. Alle patienter jeg har haft med at gøre i min praksis, var normalt fungerende mennesker før en given ulykke indtraf. Til trods for alle de smerter de går igennem, er et stort antal af dem er lidt efter lidt, på grund af manglende korrekt behandling, blevet overtalt via insisterende forklaringer af sikkert vel menende sagsbehandlere af forskellig karat og karakter, at de blot er psykisk afvigende, og netop deres dårlige psykiske tilstand er årsagen til deres langvarige smerter. Det er for en behandler som mig, der i 43 år har korrigeret Whiplash skaders fysiske misforhold i rygsøjlen og derved helbredt tusinder med stor succes, det rene nonsens. Jeg kan kun gætte på hvordan man kan finde på at overføre fysiske skader til psykiske, men min konklusion er, at det må være mangel på anatomisk forståelse og praktisk erfaring med diagnose og fysisk behandling primært af nakken, der ligger til grund.

Jo længere man lever i smertehelvede og man samtidig har fået at vide, at der ikke er hjælp at få, des lettere falder man for hvad andre siger. Man kan begynde at tvivle på sig selv og derfor miste jordforbindelsen. Presset kan ødelægge ens sunde dømmekraft. Ikke alle kan klare at være alene i en sådan smerte verden, og man forsøger at tilpasse sig til sine omgivelser og nære, i et forsøg på i det mindste at få ro omkring sig. Venner og familie bør ikke svigte den udsatte, som allerede er blevet svigtet af behandler systemet.

På fig. 2 ses en statisk røntgen optagelse af nakken. Her ses hvordan en påkørsel bagfra kan skade nakkens fremadvendte kurve, som sker i forbindelse med skader på ledbånd og ligamenter.

Fig 2


Hele denne personlige degraderingsproces tager ofte flere år, alt imens de fysiske strukturer, som blev beskadiget under påkørslen, gradvist bliver værre og værre (se fig. 2). At tro en sådan fysisk funktionel skade kan rettes med samtaler alene, er simpelthen så tåbeligt, at der næsten ikke kan hæftes gode ord derpå.

Hvad er det der er essentielt for den lidende at kunne vende slaget om til sin fordel og til at genfinde sin helse? Ganske enkelt at få de strukturer (hvirvler), som var blevet banket ud af deres leje og sat sig ulideligt fast under påkørslen, tilbage til deres normale og bevægelige leje. Logisk og rigtigt. Alle ryggens hvirvler skal kunne bevæge sig i forhold til hinanden, og må ikke skabe kompression eller skade på vigtige nerver og blodkar. Ved en dynamisk røntgenoptagelse kan man se bevægelse af alle de led man belyser, og dermed kan man klart se, hvor bevægelse mangler eller hvilken hvirvel der bevæger sig skævt. Det er noget som alle, der selv har oplevet at se dette på Specialklinikken, kan forstå. Herefter skal de ubevægelige hvirvler genvinde deres dynamik gennem en præcis modsat rettet kraft i forhold til den, som rev den ud af sit normale leje. At rette et skævt hængsel er hvad man gør, hvis det er blevet vredet ud af lave. Det kan vist ikke være så svært at forstå.

Desværre bruges kun statiske røntgen, MR og CT- optagelser til at diagnosticere alle nakke og ryg problemer. Derved taber man den mest essentielle del af en sådan øvelse på gulvet: at få klarhed over de dynamiske forhold. Dynamisk opståede skader kræver dynamisk undersøgelse. Det er jo netop det en læge eller kiropraktor gør når de undersøger en patient for ryg-og nakkeskader – at undersøge de dynamiske forhold. Man kan ikke se igennem hud og muskler og kan kun i begrænset omfang med alle de usikkerheder det indebærer, føle sig frem med hænderne. På specialklinikken har vi tilføjet den sidste vigtige del til puslespillet, nemlig det mest avancerede røntgenanlæg i form af et digitalt C-arm fluoroskop der findes. Ses på Fig. 3.

Fig. 3


Når den medicinske verden, som patienterne altid har vist enorm tillid til, stik imod en sådan sund fornuft, og i modsætning til forståelse af sådanne basiske motoriske funktionelle principper giver op, og sender den lidende til psykolog, hvad gør man så? Når denne så tillige måske kalder det han opfatter som en psykisk lidelse for ”en funktionel lidelse” så bliver man forståeligt nok totalt forvirret. Det må være meget foruroligende for de mange, mange tusinder, som plages af eftervirkningerne af en dynamisk opstået skade, at få at vide, at de hører hjemme på en galeanstalt, og at alle deres smerter bare er indbildning. Selv politirapport, ambulance til hospital og alle alskens undersøgelser som tidligt vil være lavet, må således også være indbildning og aldrig sket. De stakkels lidende kommer til at føle sig enormt alene og frustrerede, hvor de bliver skubbet ud af det normale samfund.

Når man dertil sammenholder besværet, som de har med deres forsikringer, hvis vægring af at være fair og rimelig og dermed at udbetale den erstatning for skader, som man har forsiret sig imod, falder den lidendes liv til sidst fra hinanden. Forsikringerne har måske for at undgå at betale, taget fat i de etableredes forklaring om, at det er psykisk og ikke kropslig skade, der er til grund for Whiplash. Det er let for dem, for de kan gemme sig under det lag af manglende forståelse som eksisterer. Forsikringerne lukker dermed kassen i for rimelighed og sandhed. Dette kunne de indtil Fluoroskopisk undersøgelse af nakken i bevægelse blev er vigtigt redskab til at vise skadernes omfang i deres rette lys.

Det er dog sådan i Danmark og sikkert i resten af Skandinavien, at indtil man officielt har erkendt, at dynamisk opståede skader af kroppens skelet, led og fascia, radikalt kan ændre en persons liv, vil urimeligheder og ”lovløse” tilstande forblive en del af de oplevelser, som smertepatienter desværre må gå igennem overfor deres forsikringer og statens sundhedssystem, fra tidspunktet af deres ulykke indtil de når til og efter den ændrede livskvalitet, der bliver deres nye realitet.

I USA har advokater taget fat i denne urimelighed, og bruger dynamiske røntgenoptagelser til at bevise, hvilke skader deres klienter reelt har. Det har ikke været tilgængeligt i Danmark før, for ingen havde taget grundigt fat om problemet. Det har vi nu gjort på Specialklinikken. Vi har opbygge et format til hvordan, vi bedst kan hjælpe flest muligt. Jeg håber at finde en dygtig radiolog, som kan oplæres i den specielle dynamiske analyse, vi kræver, så vi fortsat vil kunne diagnosticere Whiplash og andre dynamiske nakke skader i retfærdighedens og behandlingens tjeneste og til patienterne bedste.

Jeg er ikke glad for retsforfølgninger og ufred, for det betyder, at noget er galt som burde kunne været klaret i mindelighed. Hvis man blev forelagt alle muligheder, for at få ordentlig hjælp efter en piskesnertskade, lige fra det øjeblik, hvor man har været ude for en ulykke, kan man undgå det, vi desværre ser i dag: mange år med smerter i en krop som bare ikke kan fungere mere fordi den er skadet fysisk og neurologisk. Ens livskvalitet vil være ændret, og selv de nærmeste kan over tid have svært ved at forstå, hvorfor en person kan have så mange smerter. De tænker ofte: ”hvorfor kan den person ikke bare tage sig sammen?” ”Det kan vel ikke gøre så ondt”! Jo, det kan faktisk gøre forbandet ondt og kroppens systemer kan faktisk ikke fungere normalt, når man har været ude for en Whiplash skade. En sådan skade skal man tage meget alvorligt – uanset om det er en lav eller høj hastigheds dynamik der forårsager den legemlige skade OG man skal STRAKS blive udredt og behandlet på en klinik som Specialklinikken hvor man har udstyr, viden og erfaring til at udføre arbejdet.

Det er dog en dyd blandt patienter at tro på ”autoriteter” (læger) og at lytte til venner og familie (som er bedrevidende) – og nu på Facebook af alle andre som også ved alt og hvor alle pludselig er autoriteter. Den stakkels patient bliver totalt forvirret. Det er en farlig tendens, for det afholder masser af mennesker fra korrekt dynamisk behandling af de dynamisk opståede nakkeskader lige efter det er sket, for de har læst på Facebook eller hørt fra dårligt oplyste læger, at det er ”farligt” at justere nakke hvirvlerne. I en ”first response” afdeling på Specialklinikken vil vi kunne afklare skaderne straks, og der bliver ikke brug for senere debat og nonsens.

Jeg har behandlet mere end 20.000 patienter med nakkeskader, og har de bedste resultater, fordi jeg er ekspert i denne meget specifikke kiropraktiske behandlingsform. Jeg blev som ung uddannet kiropraktor eftertrænet af dengang verdens bedste kiropraktor: Dr. C.S. Gonstead. Hans arbejde var legendarisk og jeg har siden gjort mit til at videreføre hans fantastiske arbejde – som inkluderede specifik behandling af nakken. Jeg så på Dr. Gonstead’s unikke tekniske kunnen ligesom tusinder andre, som det ultimative indenfor den kiropraktiske verden. At tilegne sig hans tekniske færdigheder var ikke let, men jeg kan med en vis stolthed sige, at jeg fik lov til at behandle Dr. Gonstead selv flere gange, noget som han ikke lod enhver gøre. Han krævede absolut de bedste til at behandle sig, og jeg var så heldig, at have de fornødne tekniske færdigheder og kunnen til også at hjælpe den bedste. Jeg brugt hele min karriere på altid at kunne præstere det utroligt bedste og kræver af mig selv mere end af nogen anden. Jeg har desuden undervist i denne teknik for kiropraktorer i rigtigt mange lande i Verden, og set hvor vanskeligt det er for de fleste, at kunne justere en hvirvel perfekt.

Mit mål er perfektion og jeg gør altid mit bedste for dem som ønsker min hjælp. Mange har fået indpodet en frygt for ”knæk i nakken” som mange udtrykker det. Det jeg gør er at ”justere” hvirvler som er subluxeret – altså en præcis behandling af enkelte led, og KUN de led som forårsager problemerne. Det er meget anderledes end en generel manipulationsbehandling eller ”knæk og bræk”. Når kroppen og dermed rygsøjles hvirvler bliver smidt rundt under et ulykkestilfælde og hovedet samtidigt bliver svunget rundt fra side til side eller frem og tilbage, så sker der skader og subluxation (fastlåsning af et hvirvel legeme som forårsager neurologiske symptomer) som oftest manifesterer sig i ganske få hvirvler. I Whiplash skader er det ofte to hvirvler, der får den største fravridning (subluxation) ud af deres normale lejer, men det kan være flere. Kun via en dynamisk røntgenoptagelse kan man se de skadede hvirvler. Dernæst skal de omhyggeligt undersøges og præcist behandles (justeres) ind på deres rette plads, for at den ramte kan genvinde sin førlighed. Det kan kun ske gennem en præcis neuro-spinal kiropraktisk justering af de skadede led. Det kræver ekspertise at udføre en sådan justering, ligesom det er for ethvert andet håndværk fra Kirurgi til fint urmagerarbejde, hvis man vil have det bedste resultat.

Jeg vil her også skrive lidt om Extracorporeal Chokbølge behandling, for det er fremtidens teknologi, der findes i dag. Jeg har i de sidste ti år med kæmpesucces anvendt Chokbølger i behandling af mange tilstande i mine klinikker. Jeg har undervist i denne videnskab og behandlingsform og holdt utallige foredrag og workshops for læger kiropraktorer og fysioterapeuter i mange lande i verden. Den helbredende effekt af chokbølger i kroppens væv er så unik, at den ikke må overses. Jeg skal ikke her skrive uddybende detaljer om alle de forskellige ting, jeg har kunne hele med chokbølger, men blot nævne, at det er den mest effektive energiform til at gendanne både ligamenter, ledkapsel, brusk og muskler, der findes. Derfor bruger jeg den til at gendanne skadede ligamenter og led i nakken efter Whiplash som en del af mit fulde fysiske behandlings program. Jeg har skrevet mere om Chokbølger på vores hjemmeside, og her kan man læse mere om det.

Det er min ønskedrøm at oprette en ”first response” type klinikhospital, hvor man kan modtage ofre for trafikuheld hurtigst muligt efter uheldet er sket, og behandle dem som vi gør det i dag på Specialklinikken Rebild. Om det kan lade sig gøre afhænger af mange ting. Et er kapital til at skabe det, et andet er hurtigt at få personale uddannet til at udføre behandlingerne.

Mit er ligeledes mit ønske at alle som gennemgår virkningerne af Whiplash udover at bruge energi på at blive raske, også vil kanalisere energi ind på at forbedre forholdene i landet overfor sygeforsikringer, det offentlige og for landets læger, så flest muligt kan få lov til at blive behandlet korrekt hurtigst muligt efter de har været ude for et uheld. Jo før man bliver behandlet des lettere kan man restaurere skadede kropsdele og kropsfunktion, og således komme tilbage til sit gode liv. Alt andet har ingen mening.

God led funktion i rygsøjlen = godt helbred. Husk det!

Kiropraktor og chokbølgespecialist

J. Erling Pedersen-Bach

Specialklinikken Rebild